3Decor : Obchodní podmínky :

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


(smlouva o dílo)

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti a služeb firmy 3Decor design s.r.o., (dále jen "společnost 3Decor design") s nimiž objednáním díla v tomto e-shopu souhlasíte.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o ceně, podmínkách dodávání zboží a odpovědnosti za vady.
V případě jakýchkoli nejasností nás laskavě kontaktujte na adrese uvedené v sekci Kontakt.
Mějte prosím na paměti, že všeobecné podmínky mohou být měněny a doplňovány. Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh na uzavření smlouvy o dílo a dodání zboží se společností 3Decor design.
Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.

Objednávka


Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:

- se Všeobecnými obchodními podmínkami tohoto online obchodu,

- s cenou, za kterou je zboží nabízeno,

- s tím, že uhradíte cenu předem na účet společnosti 3Decor design

- s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje: jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Poskytnuté osobní údaje budou používány pouze v rámci zpracovaného účelu.

- že smlouva bude uzavřena podle práva České republiky.


Jak se dozvím, že byla moje objednávka přijata?


Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky, která bude vyřízena na základě přijetí Vaší platby na účet společnosti. Objednané zboží Vám bude zasláno v nejkratším možném termínu po jeho zhotovení, a to do jednoho až dvou týdnů od přijetí platby ceny na účet společnosti. Pokud však objednáváte zboží speciálních barev či rozměrů, může se doba jeho doručení prodloužit na tři týdny. U těchto výrobků ve speciálních barvách je vždy uvedena poznámka o době doručení. Pokud je jednou objednávkou současně objednáváno standardní a speciální zboží, bude veškeré zboží doručeno současně ve lhůtě pro dodání speciálního zboží. Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.

Jaká je cena zboží?


Cenou objednaného zboží, poplatků a nákladů na jeho dodání je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Celková cena bude vždy uvedena v potvrzení objednávky.

Jak budu platit?


Platba ceny zboží se provádí předem pomocí bankovního převodu na účet společnosti 3Decor design.

Jak postupovat při doručení zboží?


Zákazník je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození či ztráty reklamovat přímo u pracovníka České Pošty s.p. ihned při dodání.

Při příjímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky (kopie tohoto záznamu na vyžádání dostane reklamajucí). Reklamace takto poškozeného zboží podléhá standardnímu reklamačnímu řádu České pošty s.p.

Záruka


Záruční doba zboží zakoupeného v tomto online obchodě činí dva (2) roky.

Odpovědnost


Odpovědnost společnosti 3Decor design za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě dodaného zboží.

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy je možné pouze z důvodů uvedených v zákoně (obchodní zákoník, občanský zákoník,...). Společnost 3Decor design výslovně upozorňuje spotřebitele na nemožnost odstoupit od smlouvy podle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku v případě, že se jedná o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a dále že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (viz. § 53 odst. 8 občanského zákoníku).

VýhradaVýhrada
Společnost 3Decor design použila veškeré dostupné technické prostředky, aby byly barvy zboží zobrazeny co nejrealističtěji. Sytost barev a kontrast není vždy shodný s tím, co je vidět na monitoru a závisí na typu použitého média. U motivů na skle a na hliníkové desce se bílá barva na všech vzorech pojevuje odlišně. Bílá barva se netiskne, proto je výsledný motiv odlišný. U skla je bílá barva průhledná a u hliníkové desky je místo bíle barvy základ hliníkový. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou barvou zboží nenese společnost 3Decor design odpovědnost.

Použitelné právo a rozhodčí doložka


Právní vztahy založené smlouvou uzavřenou v tomto online obchodě se řídí českým právem a veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č.216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., se sídlem v Praze. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na www.rozhodcidolozka.cz.

AUTORSKÁ PRÁVA


Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré materiály (jak textové, tak grafické), které se nacházejí na stránkách www.3Decor.cz , vlastnictvím 3Decor design s.r.o. Jejich linkování, zveřejňování vcelku, po částech nebo v jakkoliv změněné podobě, v jiném místě než na stránkách www.3Decor.cz je bez písemného souhlasu zakázáno. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Pokud chcete některé tapety umístit na své stránky, napište si na email, kde se dozvíte za jakých podmínek je to možné.

Copyright © 2009 3Decor design s.r.o.


Přihlášení
copyright